Sürdürülebilirlik

Olea olarak tüketiciye yüksek kaliteli, çevre dostu ve toplumla uyumlu ürünler sunarken gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma amacı ile çalışırız.

Sürdürülebilirlik konusunda taahhütte bulunan bir zeytin firması olarak çevre, toplum ve gelecek nesillerle ilgili sorumluluklarımızı önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik, iş süreçlerimizi izleme ve kararlarımızı yönlendiren temel bir prensip haline gelmiştir.

Çevre Dostu Üretim

Zeytin ağaçları ve doğal çevre bizim için önemlidir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları benimseriz ve doğal kaynakları koruma konusunda hassasızdır. Zeytin bahçelerimizde doğal zararlıları kontrol etmek, su kaynaklarını etkin bir şekilde yönlendirmek ve toprak çevresini korumak için çaba gösteririz. Enerji tüketimini artırmak ve atıkları azaltmak için sürekli olarak iş süreçlerimizi gözden geçiririz.

Ürün ve Ambalaj Yönetimi

Ürünlerimizin kalitesi ve sürdürülebilirliği arasındaki dengeye önem veririz. Üretim sürecinde, doğal ve sağlıklı zeytinleri işlerken, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak için çaba gösteririz. Ambalajlama sürecinde ise geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih eder ve atıkları en aza indirmek için çalışırız.

İnovasyon ve Sürekli İyileştirme

Sürdürülebilirlik, sürekli olarak çözümler aramayı gerektirir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar, yeni teknolojileri benimser ve daha sürdürülebilir iş modelleri oluşturmak için çaba harcarız. Sürekli olarak iş süreçlerimizi gözden geçirir, çalıştırma ve toplumsal etkilerimizi azaltmak için önlemler alırız.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sürdürülebilirlik, iletim zinciri boyunca da önemli bir faktördür. Tedarikçilerimizin, etik değerlere, kalite gereksinimlerine ve yükümlülüklere uymalarına dikkat ederiz.

Şeffaflık Raporu

Sürdürülebilirlik çabalarımızı paylaşmayı önemseriz. Düzenli olarak sürdürülebilirlik performansımızı ölçer, raporlar ve hedeflerimize ulaşmak için stratejiler geliştiririz. Paydaşlarımızla açık ve şeffaf bir iletişim kurar, onların geri bildirimlerini değerlendirir ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzu birlikte ilerletiriz.